Lp. Harmonogram OKK - Temat Kursu Termin
1 Badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kV. 24-25.09.2019
2 Badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych powyżej 1kV. 4-5.11.2019
3 Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do i powyżej 1kV. 13-15.05.2019
21-23.10.2019
4 Bezpieczeństwo pracy w energetyce: prowadzenie prac w warunkach szczególnego zagrożenia. 25-26.04.2019
9-10.05.2019
5 Budowa i eksploatacja linii SN z przewodami izolowanymi (PAS, EXCEL, AXCES, SAXKA) - kurs dla elektromonterów. 20-22.05.2019
13-15.11.2019
6 Budowa i eksploatacja łączników średniego napięcia. 24-25.06.2019
7 Automatyzacja pracy sieci SN - budowa i zastosowanie REKLOZERÓW (łączniki zdalnie sterowane). 10-11.10.2019
8 Budowa i eksploatacja bezpośrednich układów pomiarowych. 20-22.05.2019
2-4.10.2019
9 Budowa i eksploatacja układów pomiarowych przekładnikowych. 4-7.06.2019
12-15.11.2019
10 Budowa i eksploatacja układów pomiaru energii elektrycznej - półpośrednich. 13-15.05.2019
20-22.11.2019
11 Eksploatacja urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia w izolacji SF6, rewizje komór. 20-22.05.2019
2-3.12.2019
12 Budowa, remonty, eksploatacja i konserwacja linii oświetlenia ulicznego. 24-25.06.2019
21-22.11.2019
13 Lokalizacja uszkodzeń i pomiary diagnostyczne kabli elektroenergetycznych. 24-25.06.2019
3-4.10.2019
14 Prowadzenie ruchu sieci. Kurs doskonalący dla dyspozytorów. 6-10.05.2019
7-11.10.2019
15 Technika utrzymania sieci. Kurs dla elektromonterów pogotowia energetycznego. 20-22.05.2019
7-9.10.2019
27-29.11.2019
16 Montaż osprzętu linii kablowych średniego napięcia - kurs podstawowy. 3-7.06.2019
25-29.11.2019
17 Montaż osprzętu linii kablowych średniego napięcia - kurs doskonalący. 13-15.05.2019
4-6.06.2019
18 Montaż osprzętu linii kablowych niskiego i średniego napięcia firmy Cellpack. 25-26.11.2019
19 Pomiary i badania diagnostyczne transformatorów. 16-17.09.2019
20 Eksploatacja włączników próżniowych. 4-5.06.2019
21 Eksploatacja zabezpieczeń cyfrowych różnicowych. 16-17.09.2019
22 Eksploatacja zabezpieczeń cyfrowych typu MiCOM. 13-15.11.2019
23 Podstawy techniki zabezpieczeń przekaźnikowych sieci rozdzielczych. 7-8.10.2019
24 Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami izolowanymi w zakresie nowych technologii i osprzętu nN i SN - typ PAS, EXCEL, AXCES - kurs doskonalący dla dozoru. 9-10.05.2019
25-26.09.2019
25 Proces inwestycyjny w praktyce zgodnie z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 11-12.06.2019
3-4.12.2019
26 Projektowanie i eksploatacja instalacji elektrycznych dla dozoru. 27-28.05.2019
27 Kosztorysowanie robót w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (z wykorzystaniem programu NORMA PRO). 6-9.05.2019
24-26.09.2019
28 Kurs dla kadry kierowniczej (dozoru) w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych - aktualizacja przepisów i nowe rozwiązania techniczne. 14-15.05.2019
6-7.06.2019
2-3.12.2019
29 Obsługa podestów ruchomych przejezdnych-samojezdnych montowanych na pojeździe z egzaminem UDT. 11-14.06.2019
9-12.12.2019
30 Obsługa żurawi przenośnych z egzaminem UDT. 5-7.06.2019
20-22.11.2019
31 Obsługa żurawi samojezdnych z egzaminem UDT. 19-22.11.2019
32 Pomocnik operatora dźwignic - hakowy. 4.06.2019
9.12.2019
33 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (II WJO). 7-10.10.2019
34 Obsługa wciągników, wciągarek i suwnic sterowanych z poziomu roboczego z egzaminem UDT. 13-15.11.2019
35 Konserwacja wciągników i suwnic z egzaminem UDT. 23-26.09.2019
36 Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych z egzaminem UDT. 10-13.06.2019
37 Konserwacja żurawi z egzaminem UDT. 2-5.12.2019
38 Pomiary i diagnostyka jakości energii elektrycznej. 9-10.05.2019
16-17.09.2019
39 Wykrywanie i likwidacja nielegalnego poboru energii elektrycznej i nadużyć taryfowych. 6-7.06.2019
14-15.11.2019
40 Standardy jakościowe energii elektrycznej z uwzględnieniem kompensacji mocy biernej. 24-25.06.2019
10-11.12.2019
41 Zasady projektowania i budowy oraz eksploatacji sieci izolowanych SN i nN (dla dozoru). 27-28.06.2019
3-4.12.2019
42 Zasady budowy i montażu oraz eksploatacji sieci izolowanych SN i nN (dla elektromonterów). 10-11.04.2019
12-13.12.2019
43 Zasady projektowania i budowy oraz eksploatacji linii kablowych (dla dozoru). 19-20.09.2019
44 Zasady i przepisy prawne związane z wzorcowaniem przekładników napięciowych. 28-29.10.2019
45 Badania okresowe elektronarzędzi. 5-6.09.2019
12-13.12.2019
46 Badania elektroizolacyjne sprzętu ochronnego. 20-21.05.2019
47 Zasady wykonywania badań i pomiarów eksploatacyjnych w urządzeniach i sieciach elektroenergetyczych. 9-10.12.2019
48 Eksploatacja stacji wysokich napięć. Kurs dla elektromonterów. 6-8.11.2019<
49 Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetyczych WN (kurs dla dozoru). 29.05.2019
2.12.2019
50 Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetyczych SN i nN (kurs dla dozoru). 16.12.2019
51 Eksploatacja stacji najwyższych napięć (dla dyżurnych stacji). 24-26.04.2019
25-27.11.2019
52 Pomiary termograficzne w urządzeniach energetycznych. 23-24.09.2019
53 Prawo energetyczne. 28-29.05.2019
12-13.12.2019
54 Praktyczne wykorzystanie służebności przesyłu i innych uregulowań prawnych w realizacji inwestycji sieciowych, wobec roszczeń odszkodowawczych. 13-14.05.2019
55 Negocjacje z właścicielami nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe (nowo wybudowane). 14-15.05.2019
56 Prawo budowlane w odniesieniu do budowy i modernizacji przyłączy i sieci elektroenergetycznych. 14-15.10.2019
57 Montaż głowic konektorowych kabli SN Raychem, 3M, Euromold. 19-21.11.2019
58 Montaż i eksploatacja systemów fotowoltanicznych. 28-29.11.2019
tr>
Lp. Harmonogram ASTRA - temat Kursu Termin
1 Psychospołeczne zagrożenia zawodowe - skuteczne narzędzia do badania zagrożeń w miejscu pracy. 4.06.2019
2 Prawo Energetyczne, Ustawa i Rozporządzenia Wykonawcze. 12.12.2019
3 Skuteczne metody sprzedaży i obsługi klienta. 3-4.06.2019
4 Doskonalenie umiejętności kierowniczych dla, koordynatorów, liderów grup, kierowników regionalnych. 23-24.09.2019
5 Motywowanie i ocenianie pracowników. 4-5.06.2019
6 Zarządzanie nieruchomościami. 5-6.06.2019
7 Prawo pracy w 2019r. 3.06.2019
8 Okresowe szkolenie BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby. 13-15.05.2019
9 Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujcych pracownikami. 13-14.05.2019
10 Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych. 13-14.05.2019
11 Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. 10.06.2019
12 Okresowe szkolenie BHP dla pracowników na stanowisku robotniczym. 11.06.2019
13 Pozysaknie tytułu prawnego do nieruchomości w trybie administracyjnym. 2.10.2019
14 Roszczenia właścicieli gruntów zajętych przez urządzenia przesyłowe służące do dostarczania mediów. 14.11.2019
15 Prawne aspekty zawierania umów przez przedsiębiorstwa i sposoby ich zabezpieczeń. 3.10.2019
16 Prawne aspekty nielegalnego poboru energii elektrycznej (innego rodzaju mediów) oraz dochodzenie należności z tego tytułu. 15.11.2019
17 Wykrywanie nielegalnego poboru energii elektrycznej - techniki praktyczne. 14.11.2019
18 Parametry jakościowe energii elektrycznej - wymagania prawne i możliwości pomiarowe, nowoczesne analizatory zasilania, oprogramowanie wspomagające pracę analizatorów. 23-24.10.2019
19 Samowola budowlana i jej konsekwencje dla uczestników procesu budowlanego. 30.09.2019
20 Stacje transformatorowe - przepisy, budowa i eksploatacja. 21-22.11.2019
21 Kurs pedagogiczny dla wykładowów kształcenia kursowego i organizatorów pozaszkolnych form kształcenia. 25-28.06.2019
22 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. 2-10.12.2019
23 Metodyka instruktażu stanowiskowego. 15.05.2019
24 Obsługa sprzętu zmechanizowanego i bezpieczeństwo pracy na terenie stacji elektroenergetycznych (podestów i wózków jezdniowych, wykaszarek, pił mechanicznych). 24.06.2019
25 Konserwacja dźwigów z napędem elektrycznym. 23-27.09.2019
26 Konserwacja dźwigów z napędem hydraulicznym. 21-25.10.2019
27 Kosztorysowanie robót w oparciu o system kosztorysowy KOBRA (branża ogólnobudowlana i elektryczna). 10-13.09.2019
28 Kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych w oparciu o program ZUZIA.. 18-20.09.2019
29 Projektowanie, budowa i eksploatacja linii kablowych nN i SN. 19-20.11.2019
30 Parametry techniczne sieci elektroenergetycznej. 1-2.10.2019
31 Nowoczesne podejście do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych z wykorzystaniem metod i narzędzi diagnostycznych. 14-15.10.2019
32 Ocena zgodności maszyn, wyrobów i urządzeń, oraz sprzętu ochronnego z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa na znak CE. 20.09.2019
33 Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń i sieci elektroenergetycznych (Grupa 1), oraz cieplnoenergetycznych (Grupa 2) - szkolenie przygotowujące, zakończone egzaminami kwalifikacyjnymi E i D. 24-28.06.2019
26-28.11.2019
34 Rodzaje, budowa, dobór i obsługa łączników zdalnie sterowanych (REKLOZERÓW). 10-11.09.2019
35 Montaż osprzętu linii kablowych o napięciu do 30 kV - kurs praktyczny w osprzęcie Raychem, Euromold, Cellpack. 3-7.06.2019
36 Konserwacja żurawi. 1-4.10.2019
37 Obsługa i konserwacja urządzeń do manipulacji kontenerami, w tym egzaminy UDT. 2-4.12.2019
38 Obsługa żurawi stacjonarnych. 21-22.11.2019
39 Badania elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego BHP. 1-2.10.2019
40 Szkolenia dla dyspozytorów RDR (początkujących). 14-18.10.2019
41 Eksploatacja stacji najwyższych napięć - kurs dla dyżurnych. 4-6.12.2019
42 Fluidalne spalanie węgla. Budowa i eksploatacja kotłów fluidalnych. 9-10.09.2019
43 Obsługa pomp wody zasilającej i chłodzącej. 16-17.09.2019
44 Remont armatury energetycznej. 14-15.10.2019
45 Remont turbin średniej mocy i układu przepływowego. 16-17.10.2019
46 Obsługa i diagnostyka telesterowania RL64D firmy ZPBE Energopomiar-Elektryka. 27-28.05.2019
47 AUTOCAD - kurs dla zaawansowanych zakończony wydaniem certyfikatu AUTODESK. 13-15.05.2019
48 AUTOCAD - modelowanie 3D - kurs zakończony wydaniem certyfikatu AUTODESK. 10-12.06.2019