Harmonogram

NOWE TEMATY W NASZEJ OFERCIE! Badanie sprzętu elektoizolacyjnego, Prawo Budowlane, Przepisy prawne zamówień publicznych, Stres w pracy zawodowej i inne

Harmonogram szkoleń OKK na rok 2017


Lp.

Temat Kursu

Termin

1

Prawo energetyczne - aktualny stan prawny /ustawa i rozporządzenia/.

5 - 6.12.2017

2

Projektowanie i eksploatacja instalacji elektrycznych dla dozoru.

5 - 6.12.2017

3

Kurs dla kadry kierowniczej (dozoru) w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – aktualizacja przepisów i nowe rozwiązania techniczne.

5 - 7.12.2017

4

Proces inwestycyjny w praktyce zgodnie z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

27 - 28.11.2017

5

Praktyczne wykorzystanie służebności przesyłu i innych uregulowań prawnych w realizacji inwestycji sieciowych dla zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego PE.

20 - 21.09.2017

6

Negocjacje z właścicielami nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe (nowowybudowanych).

22.09.2017

7

Samowola budowlana i jej konsekwencje dla uczestników procesu budowlanego (wg starszych i aktualnych przepisów).

10-11.10.2017

8

Uwarunkowania prawne w zakresie kosztorysowania w oparciu o wymogi Prawa Zamówień Publicznych, w obszarze kalkulacji kosztorysowej.

20 - 21.11.2017

9

Kosztorysowanie robót w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (z wykorzystaniem programu NORMA PRO).

21 – 24.11.2017

10

Nowoczesne podejście do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych z wykorzystaniem efektywnych metod i narzędzi diagnostycznych.

19 - 20.06.2017

11

Badania sprzętu elektroizolacyjnego /dla służb laboratoriów elektrycznych/.

11 – 12.12.2017

12

Pomiary i badania diagnostyczne transformatorów.

2 - 4.10.2017

13

Lokalizacja uszkodzeń i pomiary diagnostyczne kabli elektroenergetycznych.

20 - 22.11.2017

14

Bezpieczeństwo pracy w energetyce - prowadzenie prac w warunkach szczególnego zagrożenia.

27 - 28.11.2017

15

Prowadzenie ruchu sieci elektroenergetycznej - kurs doskonalący dla dyspozytorów.

23 – 27.10.2017

16

Budowa i eksploatacja łączników średniego napięcia.

13 – 14.11.2017

17

Technika utrzymania sieci - kurs dla elektromonterów pogotowia energetycznego.

23 – 25.10.2017

18

Badania eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych - przepisy, metody wykonywania, sprzęt.

2 – 4.10.2017

19

Badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych powyżej 1kV.

3 - 4.10.2017

20

Badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kV.

2 - 3.10.2017

21

Ochrona przeciwporażeniowa sieci elektroenergetycznych SN i nN - dla dozoru.

4 - 5.12.2017

22

Eksploatacja wyłączników próżniowych (SN), WN i NN.

25 - 26.10.2017

23

Eksploatacja urządzeń rozdzielczych SN i WN w izolacji SF6 .

5 - 6.12.2017

24

Eksploatacja stacji elektroenergetycznych WN/SN - kurs dla elektromonterów /dyżurnych stacji/.

4 - 5.12.2017

25

Badania eksploatacyjne zabezpieczeń cyfrowych różnicowych.

23 - 24.11.2017

26

Dobór i nastaw zabezpieczeń cyfrowych.

22 - 24.11.2017

27

Budowa i eksploatacja linii SN z przewodami izolowanymi (PAS, EXCEL, AXCES, SAXKA) - kurs dla elektromonterów.

29.11 - 1.12.2017

28

Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami izolowanymi w zakresie nowych technologii i osprzętu nN i SN - typ PAS, EXCEL, AXCES - kurs doskonalący dla dozoru.

6 – 8.12.2017

29

Budowa i eksploatacja napowietrznych linii do 1kV z przewodami izolowanymi AsXS - kurs dla elektromonterów.

6 – 7.09.2017

30

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy dla elektromonterów zajmujących się budową, remontem, konserwacją i eksploatacją linii napowietrznych (oświetleniem ulicznym).

25 - 26.10.2017

31

Montaż osprzętu linii kablowych średniego napięcia (do 30 kV) - kurs podstawowy (praktyczny).

5 - 8.12.2017

32

Montaż osprzętu linii kablowych średniego napięcia - kurs doskonalący.

11 – 13.12.2017

33

Montaż głowic konektorowych kabli SN Raychem 3M, Euromold.

12 – 13.12.2017

34

Montaż osprzętu linii kablowych średniego napięcia firmy CELLPACK.

6 – 7.12.2017

35

Wykonywania i analiza pomiarów jakości parametrów technicznych energii elektrycznej, z zastosowaniem termografii i termowizji.

28 – 29.09.2017

36

Budowa i eksploatacja układów pomiarowych przekładnikowych.

9- 12.10.2017

37

Budowa i eksploatacja układów pomiaru energii elektrycznej półpośrednich.

18 – 20.10.2017

38

Budowa i eksploatacja bezpośrednich układów pomiarowych energii elektrycznej.

13 - 15.11.2017

39

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych - samojezdnych, montowanych na pojeździe z egzaminem UDT w kat. upr. I P.

7 – 10.11.2017

40

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z egzaminem UDT w kat. upr. II WJO.

6 - 10.11.2017

41

Obsługa żurawi przenośnych z egzaminem UDT w kat. upr. II ż.

8 – 10.11.2017

42

Obsługa wciągników, wciągarek i suwnic sterowanych z poziomu roboczego wraz z egzaminem UDT.

8 - 10.11.2017

43

Pomocnik operatora dźwignic - hakowy.

8.11.2017

44

Konserwacja wciągników, wciągarek i suwnic ogólnego przeznaczenia wraz z egzaminem UDT.

3 - 6.10.2017

45

Konserwacja żurawi (samojezdne i przenośne) z egzaminem UDT.

12- 15.12.2017

46

Konserwacja podestów przejezdnych z egzaminem UDT.

13 - 15.12.2017

47

Budowa i eksploatacja linii napowietrznych WN, SN i nN.

30.11 - 1.12.2017

48

Stacje transformatorowe - przepisy, budowa i eksploatacja.

4 - 5.12.2017

49

Budowa i eksploatacja linii kablowych WN, SN i nN.

5 - 6.12.2017

50

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych, systemów przesyłu sygnałów, oraz ochrona odgromowa.

26 - 27.10.2017

51

Parametry techniczne sieci - analiza i interpretacja wyników pomiarów.

28 - 29.09.2017

52

Eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych /kurs dla dozoru/.

6 - 7.12.2017

53

Pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości w trybie administracyjnym, ocena wartości.

8.12.2017

54

Szkolenie z zakresu zarządzania pracownikami.

12 - 13.12.2017

55

Doskonalenie umiejętności kierowniczych - warsztaty.

12 - 13.10.2017

56

Rozwój kompetencji w zakresie obsługi klienta.

11 - 12.12.2017Harmonogram szkoleń ASTRA na rok 2017

Lp.

Temat kursu

Termin

1

Prawo zamówień publicznych w aktualnym systemie prawnym.

21.11.2017

2

Czas pracy w oparciu o źródła prawa wewnętrznego.

28.11.2017

3

Stres w pracy zawodowej (szkolenie dla pracowników służb ruchu).

12.10.2017

4

Profesjonalna obsługa klienta - standardy i techniki obsługi.

2 – 3.09.2017

5

Prawo energetyczne - ustawa i rozporządzenia wykonawcze .

5 - 6.12.2017

6

Kosztorysowanie robót elektrycznych i ogólnobudowlanych z wykorzystaniem programu KOBRA (teoria + praktyka).

20 - 23.11.2017

7

Badania sprzętu izolacyjnego. Szkolenie dla pracowników laboratoriów elektrycznych(NOWY TEMAT), /SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W KRAKOWIE/

14 - 15.12.2017

8

Okresowe szkolenie dla służb BHP.

20 - 22.11.2017

9

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych .

jeden dzień do uzgodnienia w miarę napływu zgłoszeń

10

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

27 – 28.11.2017

11

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

21 – 22.11.2017

12

Kurs przygotowujący do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie "D" i "E" - grupa 1 i grupa 2 (z możliwością egzaminów).

14 - 15.12.2017

13

Badania eksploatacyjne zabezpieczeń cyfrowych.

23 – 24.11.2017

14

Kurs dla elektromonterów w zakresie obsługi stacji WN/SN.

4 – 6.12.2017

15

Budowa i eksploatacja stacji najwyższych napięć - kurs dla dyżurnych stacji.

26 - 27.10.2017

16

Eksploatacja i naprawy wyłączników z komorami z SF6 - zasady opróżniania i napełniania komór (rewizje). Gospodarka gazem SF6.

26 – 27.10.2017

17

Montaż osprzętu linii napowietrznych z przewodami izolowanymi nN (AsXS) oraz SN – typ AS, EXCEL, EXCES; kurs dla elektromonterów.

7 – 8.12.2017

18

Szkolenie w zakresie budowy i eksploatacji LN - izolowane i nieizolowane (kurs dla elektromonterów)..

6 – 8.09.2017

19

Szkolenie w zakresie montażu muf i głowic kablowych nn i SN.

3 – 6.10.2017

20

Budowa i eksploatacja transformatorów WN.

17 – 18.05.2017

21

Obsługa rozdzielni WN/SN - kurs dla elektromonterów pogotowia.

22 - 24.05.2017

22

Obsługa i eksploatacja układów energii elektrycznej półpośrednich i pośrednich.

21 - 24.11.2017

23

Kurs dla prowadzących odczyty liczników energii elektrycznej w bezpośrednich układach pomiarowych.

13 – 15.11.2017

24

Wykrywanie nielegalnego poboru energii elektrycznej – uwarunkowania prawne i techniki praktyczne.

30.11 - 1.12.2017

25

Pomiary termograficzne urządzeń energetycznych.

28 – 29.09.2017

26

Obsługa i konserwacja wózków jezdniowych wraz z egzaminem UDT w kat. upr. II WJK.

6 – 10.11.2017

27

Obsługa żurawi przenośnych i samojezdnychwraz z egzaminem UDT w kat. upr. II ż.

26 – 29.06.2017

28

Obsługa i konserwacja suwnic sterowanych z poziomu roboczego wraz z egz. UDT /ogólnego przeznaczenia/.

24 – 26.04.2017

29

Konserwacja dźwigów towarowo-osobowych wraz z egzaminem UDT /z napędem elektrycznym; ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym, oraz mikroprocesorowym/.

4 – 8.09.2017

30

Fluidalne spalanie wędla - budowa i eksploatacja kotłów fluidalnych.

28 – 29.09.2017

31

Obsługa pomp wody zasilającej i chłodzącej..

5 – 6.09.2017

32

Remont armatury energetycznej.

5 – 6.10.2017

33

Remont pomp wody zasilającej i chłodzącej.

27 – 28.11.2017

34

Remont turbin parowych średniej mocy i układu przepływowego.

9 – 10.11.2017

35

Montaż głowic konektorowych na kablach SN (EUROMOLD, Raychem).

7 - 9.11.2017

36

Podstawy techniki zabezpieczeń przekaźnikowych sieci rozdzielczych SN.

5 – 6.12.2017

37

Regulacje stanu prawnego nieruchomości dla inwestycji energetycznych (istniejących, projektowanych) ze szczególnym uwzględnieniem "służebności przesyłu".

21 - 22.09.2017

38

Prowadzenie ruchu sieci elektroenergetycznej - szkolenie dla początkujących dyspozytorów.

4 – 7.12.2017

39

Badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1kV.

6 – 7.12.2017

40

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach i sieciach elektroenergetycznych - szkolenie dla elektromonterów.

7 – 8.12.2017

41

Kurs pedagogiczny dla wykładowców i organizatorów pozaszkolnych form kształcenia.

12 – 14.12.2017

42

Zarządzanie pracownikami - warsztaty.

25 - 26.05.2017

43

Pozyskiwanie tytułu prawnego do nieruchomości w trybie administracyjnym - art.124 u.g.n. - aspekty praktycznego stosowania.

8.12.2017

44

Konserwacja podestów przejezdnych.

11-14.12.2017

45

Konserwacja żurawi.

12 - 15.12.2017

46

Montaż osprzętu linii kablowych SN - kurs podstawowy, praktyczny.

5 - 8.12.2017