Oferta

Prowadzenie i utrzymanie sieci elektroenergetycznej, pomiary i badania eksploatacyjne.

Kursy dla:

dyspozytorów,

dyżurnych pogotowia energetycznego,

dyżurnych stacji elektroenergetycznych SN, WN i NN,

służb pomiarowych i diagnostycznych


Eksploatacja układów pomiarowych energii elektrycznej i jej parametry techniczne

Kursy dla:

kadry kierowniczej w zakresie standardów jakości energii i parametrów technicznych

elektromonterów bezpośrednich, półpośrednich i pośrednich układów pomiarowych


.

Budowa oraz montaż osprzętu linii napowietrznych i kablowych.

Kursy dla:

elektromonterów linii napowietrznych nN i SN z przewodami izolowanymi, dozoru w zakresie nowych technologii i osprzętu LIN

elektromonterów linii kablowych SN (kursy praktyczne, podstawowe i doskonalące)


Obsługa i konserwacja urządzeń UDT.

Kursy w zakresie:

podestów ruchomych,

wózków jezdniowych,

żurawi,

dźwigów,

dźwigników,

wciągników wciągarek i suwnic.


.

Szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie przepisów, eksploatacji i technologii urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

Kurs w zakresie:

projektowanie sieci

diagnostyka eksploatacyjna

proces inwestycyjny


Zasady i metody wykonywania badań oraz pomiarów eksploatacyjnych.

Kurs w zakresie:

Urządzenia i instalacje elektryczne do i powyżej 1kV.

Budowa i eksploatacja linii SN z przewodami izolowanymi (PAS, EXCEL, AXCES, SAXKA).

Budowa i eksploatacja łączników średniego napięcia.

Budowa i eksploatacja układów pomiarowych przekładnikowych, półpośrednidh, reklozerów.

Eksploatacja urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia w izolacji SF6

Budowa, remonty, eksploatacja i konserwacja linii oświetlenia ulicznego.